top of page

Flying into a Floating Future!

Niewe logo 15-11-2019.gif

Samen bouwen OP het water… het DRIJVENDE alternatief voor Schiphol.

De strijd van Holland tegen de zee gaat een nieuwe fase in – drijvend bouwen!

Samen met Blue21 geloven we dat het mogelijk moet zijn om met huidige technologie een drijvend vliegveld op de Noordzee te realiseren. Er wordt binnen het Europese Space@Sea project door het Nederlandse toegepast onderzoeksinstituut MARIN onderzoek gedaan naar het toepassen van drijvende eilanden op zee.  Zij willen met dit initiatief hierbij aansluiten.

Onze doelstelling is via testprogramma’s te bewijzen dat we de wereldprimeur kunnen realiseren van een DRIJVEND vliegveld eiland, als knooppunt van intercontinentaal vliegverkeer met een Europees CO2-neutraal netwerk zoals de Hyperloop.

In afwachting van ontwikkelingen bij HARDT Hyperloop i.s.m. TU Delft voorzien we een modulaire opbouw van 2 naar 3 naar 6 drijvende runways op plm.12 km buiten de kust. Hierdoor is een gefaseerde overgang mogelijk van Schiphol op land naar het DFA Airport op de Noordzee. Zo wordt de overlast van vliegtuiglawaai, (ultra)fijnstof en NOx uitstoot boven Hollandse bodem gaandeweg gereduceerd tot nul.

Samen met vooraanstaande instellingen zijn we tot de conclusie gekomen dat een HYBRIDE CONCEPT kan zorgen voor de juiste voorwaarden in onze woelige Noordzee. Een solide GOLFBREKER kan voorzien in STILLE WATEREN. Daarbinnen kan een drijvende luchthaven gerealiseerd worden, maar ook productie faciliteiten. Hierbij denken we aan Blue Energy en brandstoffen als groene waterstof en synthetische kerosine, en een breed assortiment aan food en non-food producten uit zeewier. Energie en duurzaamheid staan centraal. We willen gaan voor synergie met de windmolenparken als ENERGIEHUB voor (DC)stroom en waterstof. 

DFA Airport moet niet alleen de eerste drijvende luchthaven worden.

Het uiteindelijke doel is een CO2 neutrale luchthaven die synthetische kerosine opwekt uit groene waterstof en CO2. Met CO2 uit de industrie (Tata Steel, Rotterdam) is een CO2 reductie van vliegtuigen van plm. 50% mogelijk. Echter, wanneer we CO2 uit de lucht kunnen gaan halen, lijkt het mogelijk de LUCHTVAART CO2 NEUTRAAL te maken! 

Afbeelding3.png

In onze DFA Airport presentatie staat meer uitleg van de wijze waarop e.e.a. gerealiseerd kan worden. Ook vindt u op deze site veel informatie over vroegere en huidige initiatieven en onderzoeken, in het bijzonder van Blue21 en MARIN. Maar ook de Japanse runway Megafloat uit 2000 met 1 km lengte is zeker de moeite waard!

DFA Airport probeert Nederland gezonder te maken met behoud van uitstekende economische vooruitzichten. Niet alleen voor ons land, maar voor steden/vliegvelden wereldwijd. Daarom zoeken we partners om dit project, mogelijk Hollands grootste exportproduct ooit, te realiseren. Als ANBI stichting zijn giften aan ons fiscaal aftrekbaar. Laten we er samen de schouders onder zetten!

 

Please feel free to 

contact us by phone or email

And we will get back to you,

as soon as possible.

bottom of page