top of page

Het Bestuur van de Stichting

Delta Floating Airport

wordt gevormd door:

Pieter Kroon (1959) is vanuit maatschappelijke betrokkenheid op allerlei gebiedactief geweest. Variërend van kerkbestuur tot buurthuis tot wijkplatform. In de jaren 90 middels de CU fractie van de Gemeente Velsen met een opgespoten vliegveld in zee waarin IJmuiden een knooppunt zou vormen. Hoewel dit project uiteindelijk landelijk werd afgeblazen, waren er wel dankbetuigingen van Premier Kok, de Directeur Generaal van Rijkswaterstaat en de Burgemeester van Velsen. Twee jaar geleden begon het weer te kriebelen, maar nu werd de insteek naar drijvend bouwen gebruikt. Inmiddels zijn er Intensieve contacten met MARIN, Blue21, de Vereniging van Waterbouwers en is er overleg met plaatselijke, provinciale en landelijke politiek. Ook speelt synergie met de energie transitie vanuit de Noordzee een steeds belangrijker rol. “De overlast op land door vliegtuiggeluid, fijnstof en NOx is onaanvaardbaar groot geworden. De technologie om een drijvende luchthaven te realiseren is voorhanden. Als er één land is wat het kan, dan is het Nederland. Wij zijn niet de enigen met deze problematiek. Wereldwijd zijn in Deltagebieden grote steden op zoek naar duurzame oplossingen voor hun ruimtegebrek en overlast. Ik geloof in een CO2 neutrale, groene luchthaven die bovendien zijn eigen synthetische kerosine opwekt vanuit groene waterstof en CO2. Ik denk dat een synergie met de windmolenparken als energie hub tot de

mogelijkheden behoort. Zo kan Nederland een exportproduct van formaat creëren” , aldus Pieter.

Reijer Kooij (1953) is de laatste 25 jaar van zijn loopbaan werkzaam geweest als bedrijfsjurist bij ING ( laatste functie Manager Labour Legal). Sinds 2017 houdt hij zich meer bezig met maatschappelijke activiteiten zoals voorzitter van een politieke partij, Taalcoach, activiteiten voor een Burtcentrum in Santpoort en de activiteiten rond DFA Airport.

Reijer zegt over dit laatste: “ Met DFA Airport wil ik proberen te bereiken dat er onderzoek komt naar verplaatsing van onze nationale luchthaven naar zee en vervolgens besluitvorming die op basis van dat onderzoek kan gaan plaatsvinden. Daarbij heb ik de drijvende variant van een luchthaven op zee voor ogen. Een uitermate ingewikkeld dossier, maar met een oplossing die uiteindelijk een zegen is voor al die bewoners rond Schiphol die dagelijks zo veel hinder van het luchtverkeer ondervinden”

Frits Korf (1952) ontvangt inmiddels 4 jaar pensioen van Hoogovens. Hij kan zich nu toewijden aan maatschappelijk belangrijke onderwerpen. Natuurlijk staat zijn gezin, vrouw, 4 kinderen met partners en 7 kleinkinderen op de eerste plaats.

“Zij zijn tevens een eerste reden voor mij om waar mogelijk de toekomst positief te kunnen beïnvloeden op het gebied van energie en klimaat”, aldus Frits.

In zijn werkzame leven waren zijn belangrijkste opdrachten op het gebied van kwaliteit, inspectie en afname. Werkgevers waren o.a. Hoogovens (Corus/TATA steel), Danieli Corus en NAM /Shell in Drenthe. Voor deze partijen was hij wereldwijd werkzaam. Met name China heeft hij door de jaren heen vele malen bezocht. Bij Danieli Corus was Frits lid van de ondernemingsraad en bij Corus destijds lid van de Centrale Ondernemingsraad (COR).

In de politiek vertegenwoordigde hij de ChristenUnie 12 jaar als raadslid en fractievoorzitter in de Gemeenteraad van Velsen. De jaren daarna is Frits bestuurslid van de ChristenUnie IJmond. Bij de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen heeft h ook deelgenomen aan de selectiecommissie.

Zijn neven activiteiten op dit ogenblik zijn het meedenken met marktpartijen over een nieuwe invulling van de huidige Noordersluis in IJmuiden en samen met een burgergroep als klankbord betrokken zijn bij de energietransitie in de gemeente Velsen.

Waarom is Frits bestuurslid van DFA Airport? “Er zijn visionairs nodig om een belangrijke economische en maatschappelijke problematiek, zoals groei Schiphol versus Leefbaarheid, tot een goede oplossing te kunnen brengen. Dat hiervoor een intense studie nodig is aan de voorkant, met alle relevante stakeholders, die onderdeel moeten worden van de Luchtvaartnota 2020-2050 is dan ook een onmisbare schakel”.

Dat DFA Airport met haar partners het hybride drijvende vliegveld voorstelt, getuigt van mensen met een groen hart, die tevens oog hebben voor een toekomstbestendige oplossing voor alle generaties.

Zowel het welzijn van mens, natuur, klimaat en het economisch belang van het vliegen inclusief wonen kunnen hierin goed samengaan.  


 

bottom of page