top of page

Drijvende luchthaven op de Noordzee

 

De huidige klimaatontwikkelingen dwingen ons o.m. tot het maken van belangrijke keuzes in de luchtvaart. Binnen Noord-Holland ligt de grootste landelijke vervuiler qua geluidsoverlast en kerosine uitstoot van Nederland, namelijk de luchthaven Schiphol. Schiphol is echter ook de grootste werkgever en een enorme motor binnen onze nationale economie. Zoals bekend loopt Schiphol nu tegen haar grenzen aan. Royal Schiphol Group is voor ruim 90% eigendom van de Staat en de gemeentes Amsterdam en Rotterdam. De belangen zijn groot.

 

Veel groter is echter de verwachte internationale groei van de luchtvaart tot 2036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hier zijn diverse scenario's te zien, maar bij alle is een forse groei van de mondiale luchtvaart te zien. Dit zal de verdere groei van Schiphol versterken. De huidige eigenaren doen hun best een overflow te creëren via Lelystad en ongetwijfeld later Rotterdam en Eindhoven, maar het zijn druppels op een gloeiende plaat. Het is nu de tijd om na te denken over een afdoende lange termijn alternatief, gericht op:

 

 • Vermindering van geluidsoverlast

 • Vermindering van CO2, NOx en fijnstof boven Nederland

 • Overstappen op alternatief snel vervoer binnen Europa

 

Begin 2018 lanceerde een club van 60 bewonersgroepen een plan ( “ Een vlucht naar voren”) om voor de kust van Wijk aan Zee en IJmuiden een zandvlakte (“IJvlakte”) op te spuiten en daar landingsbanen te maken. Dit idee werd onlangs herhaald door de huidige directeur van Schiphol Dick Benschop. Dit stuit echter op een aantal belangrijke bezwaren, namelijk:

 

 • Belangrijke verstoring van de zeebodem, de flora en fauna in de Noordzee

 • Belangrijke verstoring van de zeestromen rondom IJmuiden en de kustlijn tussen IJmuiden en Den Helder (afkalving)

 • Verwachte verstoring van migratie van trekvogels langs de kust en een vergroot risico van birdstrike aan vliegtuigen

 • Een onacceptabele overlast van geluid en vervuiling in de IJmond, die toch al zwaar belast is door zware industrie (o.m. Tata Steel), grote schepen door het Noordzeekanaal en de grootste vissershaven van Nederland

 

We zullen dan ook met een alternatief moeten komen. Hoewel pril, is dit alternatief sinds 2017 in ontwikkeling, en in maart 2018 gepresenteerd tijdens het seminar “The Floating Future” waar ca. 200 ingenieurs uit de hele wereld aanwezig waren. Diverse projecten werden toen door het MARIN in Wageningen uitgelicht. De toekomst voor uitbreiding, ook voor de luchtvaart, ligt op het water. Drijvend, niet opgespoten. De vooruitzichten zijn veelbelovend.

 

Een aantal inwoners van Velsen mocht aan dit seminar deelnemen. Zij vormden de denktank “DELTA Innovation Team”. Met een eigen presentatie van een DRIJVENDE LUCHTHAVEN. Inmiddels zijn we druk bezig om partijen te benaderen ( o.m. Blue21 en MARIN) om mee te denken in open innovatie. Wat zijn de grote voordelen van een drijvend eiland t.o.v. een opgespoten versie?

 

 • Minimale verstoring van de natuur: het zeeleven krijgt slechts te maken met enkele ankers, die bovendien de biotoop kunnen verrijken

 • Door de ligging buiten de 12-mijls zone is er nagenoeg geen verstoring voor de vogel(trek)

 • Geluidsoverlast op het vaste land enorm teruggebracht (vaak nul)

 • Modulaire opbouw geeft een omgekeerde evenredigheid met afbouw vliegverkeer Schiphol

 • Snelle verbinding met de kust bij IJmuiden: de huidige infrastructuur rond IJmuiden voldoet logistiek uitstekend: eerst met een snelle trimaran, later via de HYPERLOOP!

 • IJmond en Metropool Amsterdam omvatten excellente innovatieve bedrijven

 • Productie van geprefabriceerde elementen voor het modulaire drijvende vliegveld vanuit het Noordzeekanaal gebied

 • Kennis- en productiecentrum van energie: windstroom, golfslagstroom, zonnestroom, zoet/zoutwater stroom, getijdenstroom, eigen productie kerosine uit CO2 en H2, (tijdelijke) opslag van H2, knooppunt voor energiekabels, verwerking van zeewier, voldoende ruimte voor hotels, conferentiecentra etc.

 • Wereldwijd toepasbaar in deltagebieden: een letterlijk enorm exportproduct voor de toekomst!

iata graph[1].gif

(Bron: IATA)

bottom of page