top of page

WBTR

Op 1 juli 2021 is de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ( de WBTR) in werking getreden. Ook de Stichting Delta Floating Airport valt onder de werkingssfeer van deze wet.

O.m. Bestuurders van een Stichting voeren hun taak uit om het belang van de Stichting te dienen. Het eigenbelang van de rechtspersoon staat voorop en niet het belang van de bestuurder. Binnen stichtingen komen de verschillende belangen van de rechtspersoon en bestuurders vaak bij elkaar. Dit nieuwe gebod moet misbruik van verenigingen en stichtingen voorkomen. Heeft een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang dat in strijd is met de belangen van de rechtspersoon? Dan mag de bestuurder of niet deelnemen aan de overleggen of geen besluit daarover nemen. Van persoonlijk belang is bijvoorbeeld sprake als de rechtspersoon de partner of een familielid van een bestuurder wil inhuren voor een klus.

 

Als bestuur van DFA hebben we een aantal afspraken over taken en bevoegdheden vastgelegd, uitgebreider dan tot nu toe in onze statuten. Om die reden is er een Bestuursreglement vastgesteld. Dat vindt u hier.

In onze DFA Airport presentatie staat meer uitleg van de wijze waarop e.e.a. gerealiseerd kan worden. Ook vindt u op deze site veel informatie over vroegere en huidige initiatieven en onderzoeken, in het bijzonder van Blue21 en MARIN. Maar ook de Japanse runway Megafloat uit 2000 met 1 km lengte is zeker de moeite waard!

DFA Airport probeert Nederland gezonder te maken met behoud van uitstekende economische vooruitzichten. Niet alleen voor ons land, maar voor steden/vliegvelden wereldwijd. Daarom zoeken we partners om dit project, mogelijk Hollands grootste exportproduct ooit, te realiseren. Als ANBI stichting zijn giften aan ons fiscaal aftrekbaar. Laten we er samen de schouders onder zetten!

 

Please feel free to 

contact us by phone or email

And we will get back to you,

as soon as possible.

bottom of page